Website orthopedagogiek

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)
 Flyer downloaden
 

 

Diagnostiek DCD

 1. Arts, specialist bekijken of er sprake is van een neurologische aandoening. 
 2. Inventarisatie van motorische problemen. (grove- en fijne motoriek)
 3. Diagnostiek van cognitieve vaardigheden (WISC III 2002, SON 5,5-17. RAKIT, enz...)
 4. Diagnostiek van persoonlijkheidsaspecten (CBCL, TRF, YSR, NPV-J, PMT-k, S.E.V. A.V.L.)
 5. Assessement is gericht op de vraag waarom het kind een bepaalde vaardigheid niet kan uitvoeren. (proces gericht onderzoek naar de verstoorde taakuitvoering)

Vragen ten behoeve van de diagnostiek van DCD

 1. Zijn de criteria van de DSM IV van toepassing.
 2. Zijn er opvallendheden in de motoriek van het kind.
 3. Zijn de problemen met de spraak.
 4. Zijn er familieleden met DCD.
 5. Heeft het kind fysiotherapie of logopedie gehad.
 6. Hoe is het zelfbeeld van het kind.
 7. Is er sprake van faalangst.
 8. Hoe stelt het kind zich op in sociale situaties.
 9. Heeft het kind behoefte om met andere kinderen te spelen of te werken.
 10. Is er sprake van andere rijpingsstoornissen.
 11. Is er sprake van leerstoornissen.
 12. Zijn er omstandigheden die het gedrag van het kind verklaren.

Testen

Normreferenced- en citeriumreferenced tests.

 1. Normreferenced: vergelijk met een referentiegroep
 2. Criteriureferenced: vergelijk met een eerdere geleverde prestatie van het kind.

Screeningsinstrumenten

 1. De Groninger Motoriek observatielijst GMO (van Dellen en Kalverboer 1990)
 2. Checklist van de movement assessement Battery for children (Movement ABC, Henderson and Sugden 1992)

Niveautests.

 1. Het niveau qua motoriek wordt vastgesteld in vergelijking met leeftijdsgenoten.
 2. Klinische exploratie van de motoriek. (ontstaan van een motorisch profiel)
 • Bayley ontwikkelingsschalen. (BOS 1983)
 • Smrkovsky (1983)
 • Oseretsky test (1978)
 • Algemene bewegingscoördinatie test (ABC Wiegersma 1980)
 • Movement assessement Battery for children (Movement ABC, Henderson and Sugden 1992)

Diagnostische tests

Deze tests gaan meestal samen met een behandelprogramma.

 • SCSIT (Southern California Sensory Intergration test) Jayres 

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998
Last modified: 28/01/2018