Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

Agressie
O.D.D.
Behandeling
McDD
Pesten
Delinquent
Antisociale jongeren

 

Gedragstoornissen
 
Let op met het woord "Stoornis".
Een "stoornis" is wat anders dan "probleemgedrag".
 
Probleemgedrag:
Voorlopig beschouwen we probleemgedrag als een relatief concept dat aan de orde is als de op dat moment in die omgeving heersende normen en geldende regels worden overschreden. De ernst van probleemgedrag wordt verder bepaald aan de hand van de frequentie, de duur en de omvang, alsmede door de mate waarin de betrokkene zichzelf en/of zijn omgeving psychische schade berokkent.
Gedragsstoornis:
AGRESSIE
Er zijn 2 hoofdvormen van agressie:
  • Geexternaliseerde agressie
  • Geļnternaliseerde agressie
Wat betekenen deze woorden?
  • Geexternaliseerde agressie
    Dit betekent dat de agressie gericht is op de buitenwereld.
Voorbeelden: Agressie gericht op mensen en dieren zoals:
moord, overvallen, dwingen tot seksueel contact, vandalisme, uitschelden, vernederen, brandstichten, stelen, woede uitbarsting, pesten en anti-sociaal gedrag.
Overige vormen die ook vallen onder agressief gedrag zijn: orde verstoren in de klas en keihard liegen.
  • Geinternaliseerde agressie
Dit betekent dat de agressie gericht is op zichzelf.
Voorbeelden:
Auto mutulatie (zelfverwonding), nagelbijten, bonken m.a.w. alles wat te maken heeft met zelfbeschadiging.

 

Home ] Agressie ] O.D.D. ] Behandeling ] McDD ] Pesten ] Delinquent ] Antisociale jongeren ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019