Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


PDD-NOS vragen-, observatielijst (Autisme spectrum stoornis) samengesteld door:

Drs. Jos Voets, orthopedagoge
Email : jpm.voets@orthopedagogiek.com
Website : www.orthopedagogiek.com
 
De handleiding kunt u hier inzien. (handleiding zonder de vragen)
 
Wie kunnen de autisme vragenlijsten bestellen?
Let op: Deze vragenlijst stelt gn diagnose. Een diagnose is voorbehouden aan een team van deskundigen (Orthopedagoog, psycholoog en psychiater)
De vragenlijst geeft alleen kenmerken weer van PDD-NOS (Autisme spectrum stoornis) volgens de DSM IV.
(zie: www.orthopedagogiek.com)
 
In principe kan iedereen de vragenlijst bestellen, maar......
 
De vragenlijst is op de eerste plaats bedoeld voor basisscholen en in mindere mate voor scholen Voortgezet onderwijs.
Basisscholen: Interne begeleiders (IB-ers)
Voortgezet onderwijs: leerling begeleiders
IB-ers & leerlingen kunnen zo gericht observeren of er mogelijk sprake is van PDD-NOS.
Een doorverwijzing dient dan te geschieden via de huisarts naar een GZ-psycholoog die voor de verdere afhandeling kan zorgen.
 
De vragenlijst kan ook worden gebruikt door psychologen & orthopedagogen. Zij kunnen de observatiegegevens gebruiken ter ondersteuning m.b.t. PDD-NOS  in hun rapportage.
 De gezondheidsraad stelt dat de uiteindelijke diagnose alleen door een multidisciplinair team gesteld mag worden.
 
De observatielijst PDD-NOS bevat de volgende onderwerpen:
  Sociaal contact en interactie
  Taal en communicatie
  Verbeeldend vermogen
  Belangstelling
  Emotionele gesteldheid
  Rigiditeit
  Motoriek
  Overgevoeligheid
  Leer en werkhoudingsproblemen
  Algemene indrukken
 
Bij de observatie kunt u scoren met: zeer oneens, oneens, mee eens, zeer mee eens.
Zeer problematisch gedag heb ik met 2 punten gewaardeerd en problematisch gedrag met 1 punt.
Bij ieder onderwerp is het mogelijk om de probleemscores met een totaal score weer te geven.
 
Het is zinvol de observatie gedurende een periode van 14 dagen te doen en alleen bij kinderen die al geruime tijd vreemd gedrag vertonen.
 
Vervolgens kunt u een lijst samenstellen a.d.v. het problematisch gedrag ter motivatie voor een doorverwijzing.
U dient goed te beseffen dat de uiteindelijke diagnose alleen kan worden vastgesteld door deskundigen zoals psychologen, orthopedagogen met als eindverantwoordelijke persoon een psychiater of kinderarts.
 
Bestellen:
 
PDD-NOS (Autisme spectrum stoornis) vragenlijst, observatielijst: drs. JPM Voets, orthopedagoog.
uitgegeven in eigen beheer, 1999 en herzien in 2009.
 
De observatielijst is voorzien van een handscoringsprofiel en korte handleiding. (ter inzage in een pdf. bestand)
U dient de lijst eerst aan te vragen via een email: jpm.voets@orthopedagogiek.com
U betaalt eenmalig Euro 37,50 dat u kunt overmaken op 18.19.14.395 t.a.v. J. de Pauw
(IBAN NL67 RABO 0181 9143 95)
Omschrijving: PDD-NOS observatielijst
Daarna krijgt u een inlognummer om het bestand te openen
U kunt het vervolgens via de website downloaden als docx. bestand (Word 2007)
(Dit kan ook met een doc. of pdf. bestand maar dit wordt u dan per email toegestuurd).

 

Home ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019