Website orthopedagogiek

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)
 

 

Semigestructureerd Klinisch Interview voor Kinderen en Adolescenten van 6-18 jaar (SCICA)

Het Semigestructureerd Klinisch Interview voor Kinderen en Adolescenten van 6-18 jaar (SCICA, Semistructured Clinical Interview for Children & Adolescents Ages 6-18) is ontworpen voor ervaren interviewers en het omvat instructies, een protocol met vragen, formulieren voor observaties en zelfrapportage om aan te geven wat een kind doet en zegt, profielen voor het scoren. Het afnemen van een interview duurt ongeveer 60 tot 90 minuten. Interviewers kunnen acht empirische schalen scoren: Angstig, Angstig/Depressief, Teruggetrokken/Depressief, Taal/Bewegingsproblemen, Agressief/Normafwijkend, Aandachtsproblemen, Zelfbeheersingproblemen, Lichamelijke Klachten. Eveneens kunnen zes DSM-schalen gescoord worden: Affectieve Problemen, Angstproblemen, Lichamelijke Problemen, Aandachtstekort/Hyperactiviteitsproblemen, Oppositioneel-Opstandige Problemen, Gedragsproblemen

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998
Last modified: 12/12/2017