Website orthopedagogiek

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)
 Flyer downloaden
 Belonen en Straffen (nieuw!)
 

 
de SON-R 2-8
 
Doel en doelgroep
Met de SON-R 2-8 kan een oordeel gegeven worden over de algemene intelligentie van jonge kinderen van twee tot acht jaar. Ook kunnen aparte scores berekend worden voor de performale onderdelen en de redeneertaken.Omdat de SON-R 2-8 kan worden afgenomen zonder daarbij gesproken of geschreven taal te gebruiken is de test bijzonder geschikt om te gebruiken bij kinderen die problemen hebben met betrekking tot taal en communicatie, en voor allochtone kinderen waarvoor Nederlandstalig testmateriaal niet of minder geschikt is.
 
Beschrijving
De SON-R 2-8 is de nieuwste versie van de Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest. Een bijzonder aspect van de test is het geven van feedback tijdens de afname. Dankzij de feedback en het voordoen van de eerste items is afname bij jonge kinderen goed mogelijk.
De SON-R 2-8 bestaat uit de volgende subtests:
Performaal
Redeneren
1. Puzzels
2. CategorieŽn
3. Patronen
4. Situaties
5. MozaÔeken
6. AnalogieŽn
 
De SON-R 2-8 verschilt van de SON-R 2Ĺ-7 op de volgende punten:
  • De normen zijn geactualiseerd
  • Plaatjes van CategorieŽn zijn minder cultuurgevoelig
  • Materialen aantrekkelijker door meer gebruik van kleur
  • Moeilijkheidsopbouw verbeterd met nieuwe items
  • Subtestvolgorde aangepast
 
Afname, scoring en rapportage
De items zijn steeds gerangschikt naar moeilijkheid. Hierdoor kan een Ďinstapprocedureí gehanteerd worden, die gerelateerd is aan de leeftijd en de vaardigheid van het kind. In combinatie met het hanteren van afbreekregels blijft de afnameduur hierdoor beperkt tot circa vijftig minuten. Per kind gebruikt u een scoreformulier en een opgaveblad voor de subtest Patronen.
Om de scores te berekenen kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudig digitaal scoringsprogramma. Het programma wordt geleverd op een USB-stick en kan op elke Windows-computer (XP, Vista, 7, 8 en 10) geÔnstalleerd worden. Doordat in het scoringsprogramma gebruik is gemaakt van continue normering levert het nauwkeuriger scores op dan handmatige scoring.
Het scoreprogramma maakt een kant-en-klaar rapport met daarin het SON-IQ, de standaardscores per subtest en de referentieleeftijden.

Kwalificatieniveau: niveau B (Doctoraal Orthopedagogiek)
Vragen over het gebruik van dit instrument? Lees hier de veelgestelde vragen over de SON-R 2-8.
Bron:
https://www.hogrefe.nl/shop/snijders-oomen-niet-verbale-intelligentietest.html

 

Home ]
Send mail to ds.brouns@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998
Last modified: 24/10/2018