Website orthopedagogiek

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)
 

 

Te Manaia (http://www.te-manaia.info/)
Te Manaia
Ing. John Veldt, Ph.D
Postbus 577
2003 RN Haarlem
+316-25061080
 
Te Manaia

 Te Manaia is een veelzijdig bedrijf waar jongeren en ontwikkeling altijd centraal staan.


De activiteiten bestaan onder andere uit:
  • Psychosociaal counselen van adolescenten
  • Het schrijven en uitgeven van boeken
  • Het
 coördineren van ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland
  • Presentaties geven over MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
Het counselen van jongeren richt zich voor het grootste deel op adolescenten met een 'vlekje'. De jongeren met autisme, ADHD, NLD, fysieke beperkingen en nog meer. Het uitgangspunt is altijd ontwikkeling en groei. Jongeren met een beperking weten beter als geen ander wat ze niet kunnen. Selffulfilling prophecy?!?Met de juiste begeleiding komen ze er meestal zelf achter dat ze heel veel kunnen. Meer zelfs dan hun omgeving en onze maatschappij hadden gedacht. Er wordt ten onrechte gedacht dat als iemand anders is, diegene geen maatschappelijke of economische waarde heeft.

De ervaring leert anders.

Het laatste boek is voor de begeleiders in het onderwijs. Zij staan aan de wieg van de ontwikkeling van de jongeren. Het veranderde onderwijs maakt de taak als begeleidende docent steeds groter. Het boek is een digitaal instrument waar alle informatie is samengevoegd. Dit zodat de docent de taak als begeleider makkelijker kan uitvoeren.

Bij de ontwikkelingsprojecten staan de jongeren ook centraal. Het betreft hier projecten voor en door jongeren. Scholen, jongerencentra, regiocentra, etc. Het uitvoeren van deze projecten gaat in samenwerking met andere organisaties. Bij zowel de voorbereiding als uitvoering nemen de jongeren met een vlekje geregeld deel. Van het uitwerken van de gevraagde werkzaamheden tot het uitvoeren op locatie, binnen- en buitenland.

MVO sluit hier naadloos op aan. Het betreft een bewustwordingsproces bij bedrijven. Dat ze met weinig inzet veel kunnen betekenen. Wat bij bedrijven in de marges zit kan voor een stichting de realisatie van een heel project betekenen.
Digitaal Handboek Cursisten- en Leerlingbegeleiding in het VO en MBO
"De helpende hand voor de docent"

Handboek

Het handboek is het product van 12 jaar werken in het onderwijs.
Ik kan me nog goed herinneren hoe ik als beginnend docent de taak van mentor kreeg. In een 10 minuten gesprek werdt uiteengezet wat dit in hielt. Er werd een mentor toegewezen en succes gewenst.

Twee mentoruren is er over mijn schouder meegekeken en mijn mentor was van mening dat ik het wel aan kon. Al snel had ik meer vragen dan antwoorden. Binnen de organisatie was veel informatie aanwezig. Echter niemand kon mij vertellen waar of bij wie. Al snel was ik verdwaald.

Dit is een situatie die niet alleen mij is overkomen. Vele nieuwe maar ook zittende collega’s worstelen met het mentorschap. Ook collega’s van andere scholen delen deze ervaring. Er is vaak geen tijd om een mentor wegwijs te maken in het vervullen van zijn taken.

Voor het ontwikkeling van dit boek wilde ik toch weten wat mijn organisatie te bieden had. Na 3 maanden mailen, bellen en rond vragen had ik alles verzameld. De buit bestond uit 2 ordners met documentatie daterend vanaf 1987 tot het nieuwste intakeformulier. Structuur ontbrak.De klacht over het gebrek aan documentatie is niet geheel gegrond. Het gebrek aan eenduidige documentatie en waar het te vinden is wel. Het gebrek aan overzicht leidt er toe dat mentoren zelf het wiel opnieuw uitvinden. Dit ten koste van de tijd die ze aan hun pupillen kunnen besteden.

De vroegere (vak)docent is vaak ook mentor, coach of leerlingbegeleider. De invoer van de nieuwe onderwijsvormen van de laatste paar jaar is men ervan uitgegaan dat deze taken te combineren zijn. “Een docent is toch flexibel en vindingrijk”. Er wordt verwacht dat zij change agents zijn of worden. Mijn ervaring is dat er (te) weinig aandacht besteed wordt aan deze extra taken, die voor extra belasting zorgen. De groepen blijven even groot, maar men krijgt er wel meer werk. In het onderwijs waar de werkdruk steeds groter wordt en vele collega’s op zoek zijn naar een eenvoudig hulpmiddel bij het begeleiden is de digitale wereld een uitkomst.

Het doel van dit boek is om op een eenvoudige manier veel informatie beschikbaar te stellen. Het boek is digitaal waardoor men geen berg papier meer heeft. Het bevat onder andere formulieren, voorbeeldbrieven, begeleidingsmodellen, achtergronddocumentatie. Dit alles is een muisklik verwijderd.

Door het dynamisch karakter van het onderwijs is het lastig om als mentor, coach, begeleider je plaats binnen de organisatie te vinden. Taakverdelingen en communicatielijnen vervagen. Dit zorgt voor verhoogde werkdruk, irritaties en misverstanden.Het Ministerie van Onderwijs heeft een basismodel opgesteld m.b.t. de plaats en functie van de begeleiders. Deze is verwerkt in het hoofddocument. Dit om een instrument te bieden die gebruikt kan worden om de eigen zorgstructuur tegen het licht te houden.

De formulieren zijn geschikt voor het vormen van een begeleidingsdossier. Deze zijn binnen de organisatie vrij te gebruiken.Afdrukken op logopapier is geen bezwaar. Ze kunnen volledig of gedeeltelijk digitaal ingevuld worden. Handmatig invullen. De formulieren zijn makkelijk aan te passen aan de veranderende situatie binnen het onderwijs.

Bovendien is er achtergrondinformatie opgenomen over de meest voorkomende beperkingen in het onderwijs. Bestaande uit een uitgebreid intakeformulier, subsidie-inventarisatieformulier, basisinformatie over o.a. ADHD, autisme, NLD, fysieke beperkingen, etc., websites van belangenverenigingen en meer.

Integraal is er een calamiteitenhandboek opgenomen. Deze bestaat uit een handelsplan per incident, incidentregistratieformulier en juridische definities van incidenten. Dit formulier is ontwikkeld in samenwerking met Justitie en is geschikt om te gebruiken bij het doen van aangifte. Het grote voordeel van de CD-ROM is dat iedere docent/mentor het makkelijk in zijn tas mee kan nemen en er direct beschikking over heeft als er een incident heeft plaatsgevonden.

Er zijn voorbeeldbrieven beschikbaar voor die momenten dat een opzet prettig is. Voorbeeld: poging tot suďcide. Er is een voorbeeldbrief gericht aan de collega’s en een gericht aan de cursisten. Deze brieven zijn vrij beschikbaar en aan te passen.

Als laatste zijn diverse instrumenten, begeleidingsmodellen en testen beschikbaar. Onder andere LSD, STAR methodiek, competentiemeetlat, reflectiemodellen, hand-outs, goede studiegewoonten: een leidraad voor ……, etc. De testen staan online. Er is een keuze uit gratis en betaalde testen. De testen worden regelmatig up to date gehouden.

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling was gebruikersgemak en toegankelijkheid. Zo is het hoofddocument digitaal van opmaak. Dit vergemakkelijkt de zoektocht naar informatie.

Het product bestaat uit een CD-ROM en een paperback boekje. De CD-ROM is het volledige boek. Hier zijn alle formulieren, documentatie, begeleidingsmodellen, etc. in opgenomen. Het paperback boekje is een full color bladerexemplaar voor bij de koffie. Hier is alleen het hoofddocument in opgenomen.Of er nu met MacOS, Windows, Linux of een ander besturingssysteem wordt gewerkt; dat maakt geen verschil. Een internet browser, tekstverwerker en een PDF reader is alles wat er nodig is.

Digitaal handboek voor leerling-cursistenbegeleiding in het VO en MBO
(CD-ROM en Boek)
J. Veldt - 978-90-489-0058-9

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998
Last modified: 28/01/2018